Wetgeving mbt levensmiddelen en hygiëne

 

Wetgeving m.b.t. levensmiddelen en hygiëne die van belang is voor vliegenlampen, vliegen bestrijden en ongediertebestrijding

Bedrijven die opereren binnen de levensmiddelenindustrie op welk niveau dan ook, variërend van de productie tot de verwerking van voedsel, zijn onderhevig aan de verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement (29 april 2004). Hierin wordt het volgende bepaald:

  • "Bedrijfsruimten en automaten zijn, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te zijn gesitueerd, ontworpen en geconstrueerd en zodanig worden schoongehouden en onderhouden in goede staat van onderhoud en de conditie dat het risico van verontreiniging te voorkomen, in het bijzonder door dieren en schadelijke organismen." (Bijlage II bedrijfsruimten voor levensmiddelen: Hoofdstuk III: punt 1)

  • "Adequate maatregelen moeten worden getroffen om schadelijke organismen te bestrijden." (Bijlage II Inrichtingen: Hoofdstuk IX: punt 4)

  • "Die ramen die geopend kunnen worden om de buitenlucht zijn, waar nodig, te worden voorzien van horren die gemakkelijk kan worden verwijderd voor reiniging." (Bijlage II Inrichtingen: Hoofdstuk II: punt 1 (D))

Hierin wordt de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) gedefinieerd, een hulpsysteem om binnen de branche een raamwerk te creëren volgens welke bedrijven zelf de kritieke punten kunnen identificeren en verhelpen in de volgende stappen:


  1. Beschrijf alle gevaren voor iedere processtap

  2. Bepaal de kritische beheerspunten

  3. Stel (interne) normen vast met betrekking tot alle kritische beheerspunten

  4. Ontwikkel een controlesysteem voor de beheersing van alle kritische beheerspunten

  5. Ontwikkel een correctiesysteem voor alle mogelijke afwijkingen

  6. Stel verifieerprocedures op

  7. Ontwikkel een registratie- en documentatiesysteem


Ongediertebestrijding, met name door middel van daartoe bedoelde vliegenlampen, is hiervan een groot onderdeel en dus een zeer belangrijke stap voor bedrijven om te voorzien in hun wettelijke verplichtingen.


Een korte samenvatting van de verordening.