UV-licht en insektenvallen

De werking van elektrische insectenvallen is gebaseerd op het feit dat insecten, dus ook huisvliegen, worden aangetrokken door ultraviolet (UV) licht (Roberts et al. 1992).

We kunnen dat in de lente- en zomermaanden waarnemen als vliegen die ons huis zijn binnengevlogen aan de binnenkant van de ramen lopen. Deze vliegen willen weer naar buiten en oriënteren zich daarbij op het natuurlijke UV- licht, aanwezig in zonlicht.

Elektrische insectenvallen waarbij gebruik wordt gemaakt van TL-buizen gecoat met UV-fluorescerend poeder zijn dan ook breed inzetbaar voor wat betreft het lokken van verschillende insectensoorten.


UVA-licht bij insectenvallen

Voor elektrische insectenvallen wordt UVA-licht gebruikt, dat wil zeggen lampen die licht uitstralen tussen de 315 en 400 nm. Mensen kunnen licht met deze golfl engte niet zien, maar insecten wel. Sterker nog: insectenogen, zoals die van de huisvlieg, zijn zeer gevoelig voor UV-licht (Briscoe & Chittka 2001).


Bron: Dierplagen, KAD, jaargang 14, 2011, nr 3, p 12 t/m p 17