Locatie en ophanghoogte van een vliegenlamp

Locatie en ophanghoogte van belang bij het vangen van vliegen

Het lichtoppervlak, ofwel het aantal lampen, én de kracht van deze lampen, in een vliegenvanger bepaalt de effectiviteit van het apparaat.
Hoe groter het oppervlak dat insectenvrij gehouden dient te worden hoe meer vallen per ruimte dienen te worden geplaatst.

Als algemene richtlijn geldt dat de apparaten het beste geplaatst zouden kunnen worden op een hoggte van ongeveer 2 meter. Dit heeft mede te maken met de verkleine kans op beschadigingen van het apparaat op deze hoogte door bijvoorbeeld trolleys. Uit testen is daarnaast gebleken dat ook rekening gehouden moet worden met het vliegvermogen en de vlieghoogte van de insecten. Andere factoren zijn de leeftijd, geslacht en hongerigheid van de vlieg. Hieruit bleek dat de meeste vliegen gevangen worden op een hoogte tussen de 60 cm en 2 meter.  Hoger plaatsen dan 2,5 meter heeft zeker geen zin.

Mijd tocht

Andere richtlijnen wijzen op tochtstromen waar vliegen niet van houden. Het apparaat in de buurt van een aircondioner plaatsen is dus af te raden.
Ook het plaatsen van een apparaat tussen een deur en een raam of in een looptpad tussen 2 deuren is daarmee niet aan te raden. De tochtstroom houdt vliegen buiten de deur waardoor de vliegenlamp niet effectief zal blijken te zijn.